Тайлан төлөвлөгөө хайх

Тайлан/төлөвлөөний статистик үзүүлэлт

Мэдээлэл & Зарлал

МЭДЭГДЭЛ
2017-08-07 16:01:37.0

2016 онд гүйцэтгэсэн геологи хайгуулын ажлын тайланг цахимаар ирүүлсэн боловч алдаатай, шаардлага хангаагүйн улмаас засварт буцаагдсан тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор засварлан цахимаар илгээж, шаардлагатай тайлбар, үндэслэлийг албан бичгээр ирүүлэн тайлангаа баталгаажуулна уу. Дээрх хугацаанд тайлангаа хянуулж, геологи хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг баталгаажуулаагүй /хавсралт жагсаалтанд байгаа/ аж ахуй нэгжийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.4, 66 дугаар зүйлийн 66.1.2 дахь заалтын дагуу тус тус арга хэмжээ авах болохыг мэдэгдье! Жич: ААН-тус бүрт албан тоот явуулсан болно. АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР 2017.08.07

ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД
2017-06-07 15:17:02.0

Цахимаар тайлангаа илгээсэн доорхи нэр бүхий ААН-д засварт буцсан тайлангаа яаралтай залруулан илгээх буюу шаардлагатай тайлбар материалуудыг 2017 оны 6 сарын 20-ны дотор ирүүлэх ба 6 сарын 30-наас хойш тайлан хүлээн авахгүй болохыг мэдэгдье. АМГТГ, ГХХ

АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД
2017-04-15 18:54:48.0

2017.04.16-ны Ням гарагт Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтсийн төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтнүүд 11:00 - 17:00 цагуудын хооронд ажиллана.

Ашиг малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг цахим системээр ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд
2017-04-10 15:40:40.0

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн удирдамжаар батлагдсан “Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хянаж, зөвшөөрөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-ний дагуу Ашигт малмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан ирүүлсэн аж ахуй нэгжүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулах гэж байна. Сургалт 2017 оны 04 дүгээр сарын 11, 13-ны өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд MKIT төвд зохион байгуулагдах тул та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу. Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Нийслэлийн засаг захиргааны 5-р байр, 2 давхарт https://www.google.mn/maps/contrib/106857980152610768844/edits/@47.9223993,106.9290518,482a,35y,1.26t/data=!3m1!1e3!4m3!8m2!3m1!1e1

Санхүүжилт шаардлагатай алтны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
2017-02-13 15:28:24.0

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.68-т “Алт-2 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг Монголбанктай хамтран шийдвэрлэнэ”, мөн “Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийн 3.1.6-д “алт олборлогч аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, алт олборлолтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж олборлосон алтыг худалдан авах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор зээл олгох хууль эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлж хэрэгжүүлэх” гэж тус тус заасан. “Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд УУХҮЯ, АМГТГ-ын зүгээс шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээг тодорхойлох, санхүүжилт шаардлагатай аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг гаргахаар ажиллаж байна. Иймд танай байгууллагад алт олборлоход санхүүжилт шаардлагатай бол хавсралтаар үзүүлсэн хүснэгт (https://www.mrpam.gov.mn/news/98/)-ийн дагуу мэдээллээ invest@mrpam.gov.mn цахим хаягаар, албан бичиг, эсвэл биечлэн АМГТГ-ын 402, 406 тоотод 2017 оны 3 сарын 16-ны дотор ирүүлнэ үү. Ашигт малтмал, газрын тосны газар Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс Утас: 263934, 263707

Сургалтын зар
2017-02-13 15:26:13.0

“Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тайлагнал ба ашиг хүртэгч эздийг ил болгох нь” уул уурхай, газрын тосны компаниудад зориулсан сургалт 2017 оны 2 сарын 16-ны өдөр 09-17 цагийн хооронд Пума Империал зочид буудлын /Засгийн газрын ордны зүүн талд/ хурлын танхимд зохион байгуулагдана. Зорилго нь ОҮИТБС-ын тайлан гаргах мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тайлангийн чанарыг нэмэгдүүлэх, ашиг хүртэгч эздийг ил тод болгох асуудлаар зөвлөлдөх, нэгдсэн ойлголттой болоход оршино. Сургалт үнэ төлбөргүй ба оролцох аж ахуйн нэгжүүд 2 сарын 15-ны дотор 70110525 утсаар эсхүл eiti.communication@gmail.com цахим шуудангаар бүртгүүлнэ үү.

Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс
2017-02-10 16:38:32.0

Зөвшөөрөгдсөн АМАҮАТөлөвлөгөөг цаасаар хэвлэж ирүүлэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна уу? - Уурхайн календарчилсан төлөвлөгөөний зурган дээр "Зөвшөөрсөн УУҮТХ-ийн дарга Д.Хангай", Танилцсан УУҮТХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Золзаяа" гэсэн нэрсийг гарын үсэг зуруулахаар хэвлэж ирүүлнэ.

Ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
2017-01-31 14:35:49.0

Хайгуулын ажлын болон ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны тайланг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48-р зүйлд заасны дагуу 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор багтааж цахимаар ирүүлнэ үү

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд
2017-01-23 09:40:51.0

Үйл ажиллагаа явуулаагүй талаар албан тоот ирүүлэхдээ АМГТГ-ийн 2016.11.04-ний өдрийг а/22 тоот зааврын дагуу холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн АМТХ-ийн 48-р зүйлийн дагуу 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор цахимаар ирүүлнэ.

ХОЛБОО БАРИХ
2017-01-10 16:35:07.0

Геологи, хайгуулын хэлтэс 263953 Т.Батдорж Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс 263709 Д.Сагараадорж Нүүрсний судалгааны хэлтэс 263920 Д.Эрдэнэчимэг

Хуулийн хугацаанд Хайгуулын ажлын болон АМАҮА-ын Төлөвлөгөө, Тайлан ирүүлээгүй ААН-үүдийн анхааралд
2016-12-16 10:29:29.0

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 66.1.2. дугаар зүйлийг баримтлан Хайгуулын ажлын болон АМАҮА-ын Төлөвлөгөө, Тайлан ирүүлнэ үү!

ХАЙГУУЛЫН БОЛОН УУЛЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ
ЦАХИМААР ХҮЛЭЭН АВАХ СИСТЕМ

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

Өнгө солих